ผู้จัดทำ-วิทยากร

วิทยากร

นายจวน                           ยืนกลาง

ผู้จัดทำ

นายมานพ                        จันทร์กลาง

นายเทวินทร์                    ประจงบัว

นายอุทัยรัตน์                   มะปะโท

นางสาวกรรณิการ์            ตีบกระโทก

นางสาวจิราพร                 พลหนองหลวง

By kartookram

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s